WE4UA

Порядок виїзду з України

Що таке воєнний стан та на який термін він введений

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Воєнний стан діє до 25.04.2021 року (можливе продовження).

Громадяни, які мають право виїзду за кордон під час введеного воєнного стану

2.1. жінки;

2.2. діти;

2.3. люди з обмеженими можливостями (мають інвалідність);

- особою з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини /чоловіка, повнолітніх сина/ доньки, їх дружини/ чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

- особою з інвалідністю І чи II групи або іншою особою, яка потребує постійного догляду,— у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи з інвалідністю І чи ІІ групи — додатково документів, що підтверджують інвалідність);

- особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, — у супроводі її опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

-особами з інвалідністю або іншими особами, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання крім певних, визначений постановою КМУ категорій осіб з інвалідністю, — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/ особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність).

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями). Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ !!! При цьому виїзд за межі України визначених категорій осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

Супровід дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, здійснюється матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями)”.

2.4. чоловіки старше 60-ти років;

2.5 чоловіки віком від 18 до 60-ти років у випадку наявності однієї з нижче наведених обставин:

- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

-  чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

- чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

- чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

- чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

- усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

- які мають дружину із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

- опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

- особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

2.6. Також перетнути державний кордон на виїзд з України можуть громадяни України, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено українськими дипустановами та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ !!! Українські студенти звільнені від мобілізації, але не мають права перетину кордону України.

2.7. Перетнути кордон на виїзд з України можуть особи, які здійснюють перевезення для потреб Сил оборони України, перевезення медичних, гуманітарних вантажів, а також військовозобов’язані працівники підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Яким категоріям громадян заборонено виїжджати за межі України під час воєнного стану

Чоловіки віком від 18 до 60-ти років, за виключенням категорії, що вказана в пункті 2.

Способи перетину кордону громадянами України - на власному автомобілі, на поїзді, на автобусі, пішком

- на власному автомобілі/ТЗ.

Українці можуть перетинати кордон на автомобілі.

Наявність полісу страхування «Зелена карта» не є обов’язковою.

У випадку, якщо автомобіль перетинає кордон за відсутності власника такого автомобіля, нотаріальна довіреність на перевезення автомобіля через кордон не обов’язкова.

- потягом.

Україні можуть перетнути кордон потягом, в цьому випадку перевірка документів відбувається в безпосередньо в потязі на кордоні.

На даний момент курсують евакуаційні потяги, детальний розпорядок руху потрібно дізнаватись на вокзалах та/або сторінках Укрзалізниці t.me/UkrzalInfo та facebook.com/Ukrzaliznytsia .

- пішки.

Українці можуть перетнути кордон пішки.

Актуальну інформацію публікують на сторінці facebook.com/DPSUkraine

Інтерактивні карти та камери з інформацією про черги онлайн:

dpsu.gov.ua/ua/map – інтерактивна карта контрольно пропускних пунктів на сайті Державної прикордонної служби України

loda.gov.ua/karta_kordon – ситуація на кпп у львівській області + у волинській області

Дані про черги у вигляді таблиці: kordon.customs.gov.ua – інформація про час очікування на сайті Державної фіскальної служби України.

На підставі яких документів Ви можете виїхати за кордон

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну є:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон

- внутрішній паспорт України (книжечка/пластик) де-які країни пропускають за внутрішнім паспорт, наприклад: - Польща,Словаччина,Угорщина пропускає за внутрішнім паспортом України, за умови заповнення картки біженця.

Перевірена інформація щодо можливості перетину кордону за внутрішнім паспортом в інших країн буде доповнюватись.

- дипломатичний паспорт України

- службовий паспорт України

- посвідчення особи моряка

- посвідчення члена екіпажу

Чи необхідно отримувати згоду одного з батьків для виїзду неповнолітніх дітей за кордон

Неповнолітні діти до 16 років перетинають кордон в супроводі одного із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини.

За відсутності свідоцтва про народження, необхідно надати документи, що підтверджують наявність родинних зв’язків. Нотаріально посвідчений дозвіл іншого із батьків не потрібен.

Неповнолітні діти до 16 років також можуть перетинати кордон в супроводі інших (окрім батьків) повнолітніх осіб. Бажано мати будь-який документ, що підтверджує наявність родинних зв’язків. Нотаріально посвідчений дозвіл від батьків не потрібен.

Неповнолітні віком від 16 років можуть перетинати кордон за відсутності супроводжуючих осіб за наявності біометричного закордонного паспорта громадянина України чи небіометричного закордонного паспорта громадянина України чи внутрішнього паспорта у вигляді пластикової картки. Дозвіл батьків не потрібен.

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування можуть виїхати за кордон із супроводжуючими особами за спрощеною процедурою під час воєнного стану за наявності лише двох документів:

–      паспорт громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта) або документів, що містять відомості про особу, визнаних Держприкордонслужбою;

–      наказ директора закладу (або особи, яка його заміщує), де проживала дитина, про виїзд дітей за межі України.

Виїзд за кордон на власному автомобілі та які документи необхідно мати з собою

- Посвідчення водія (національне, а для деяких країн національне та міжнародне)

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт)

- Номерний знак на транспортний засіб.

Наявність полісу страхування «Зелена карта» не є обов’язковою (але поліс необхідно буде придбати у випадку продовження подорожі до інших країн ЄС – його необхідно буде придбати).

Якщо ви плануєте прямувати власним автотранспортом – перевіряйте актуальну інформацію щодо продажу палива на АЗС, заторів та безпеки окремих напрямків руху.

Речі, які заборонено перевозити через кордон

–      зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;

–      наркотичні та психотропні речовини;

–      сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

–      витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістки, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

–      анульовані цінні папери;

–      товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

Розмір грошових коштів, який можна перевезти з собою

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті до 10000 євро (включно), без письмового декларування митному органу.

Пункти пропуску через, які можна перетнути кордон між Україною та іншими державами (перелік та посилання на офіційне джерело)

На сайті Державної прикордонної служби України можна перевірити актуальний  перелік пунктів пропуску - https://dpsu.gov.ua/ua/De-i-yak-mozhna-peretnuti-derzhavniy-kordon-Ukraini/ , які функціонують та переглянути інтерактивну мапу пунктів пропуску/КПВВ - https://dpsu.gov.ua/ua/map , де є інформація про завантаженість.

Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Перетин кордону з домашніми тваринами. Необхідні документи

Ви можете перетнути кордон з домашніми тваринами без ветеринарно-санітарного паспорту для перевезення тварин, але бажано щоб він був.

Наразі діють тимчасові впроваджені правила переміщення домашніх тварин в супроводі їх власників або опікунів (уповноважені особи) тварин в ряді Країн:

Польща

Правила переміщення домашніх тварин (коти, собаки, фретки) у випадку відсутності документів:

–      мати заповнену декларацію (заявку) за зразком з офіційного сайту;

–      інформація про місця перебування передається відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю;

–      ветеринарний лікар здійснює такі заходи:

–      ідентифікація тварини (чіпування в разі його відсутності);

–      вакцинація проти сказу (якщо не має щеплення у тварини);

Після отримання результатів дослідження на тварину видаються документи, що підтверджують виконання зазначених вимог.

Для тваринок віком 8 місяців вимагається тільки заповнена заявка.

Інші види домашніх тварин (гризуни, кролики, земноводні, рептилії, безхребетні, декоративні водні тварини) тимчасово звільняються від отримання дозволу Головного ветеринарного лікаря Республіки Польщі.

Умови можуть бути змінені дивіться офіційний сайт - https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-procedura-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polski-przez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psow-kotow-i-fretek/idn:1999 .

Словаччина

На офіційному сайті ветеринарної служби Словаччини доступна форма заяви для в’їзду до Словаччини, яка підлягає заповненню власниками тварин та наданню її при перетині контролю посадовим особам Словацької Республіки  - https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1#ukrajnasz .

Угорщина

Запроваджено систему в’їзду з України з тваринами, яка вимагає лише реєстрації при перетині кордону шляхом заповнення власниками тварин та надання її при перетині контролю посадовим особам https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat .

Звертаємо увагу, тварину будуть вакцинувати проти сказу безпосередньо при перетині кордону за рахунок бюджету Угорщини, якщо вона не вакцинована або у неї відсутні підтверджуючі документи.

Молдова

На територію Молдови тварин пропускають без наявності документів.

Джерела інформації та номера телефонів де Ви можете отримати допомогу від офіційних органів України в питаннях виїзду\евакуації (ДПС України, Український червоний хрест)

 1. ДПС України – офіційний сайт https://dpsu.gov.ua/

Інші джерела: https://www.facebook.com/DPSUkraine

https://t.me/DPSUkr?fbclid=IwAR35F8jf1qTnCMJTSIThHIBDWVlnYGTqMIoF2SR13XqIg9YoUnrgbAh8lhA

0 800 218 808 (БЕЗКОШТОВНО); 

1598 (ДЛЯ ДЗВІНКІВ З МОБІЛЬНОГО); 

+38(044)527-63-63 (ДЛЯ ДЗВІНКІВ ІЗ-ЗА КОРДОНУ)

 1. Український червоний хрест 

https://www.instagram.com/redcrossukraine/

https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Звертатися до Товариства Червоного Хреста України можна з будь-якої точки країни: 0 800 331 800  та 044 235 0157

info@redcross.org.ua

https://blogs.icrc.org/ua/about-us/ 

 1. Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ)

Номери телефону гарячих ліній

0 800 300 155 (Київ)
0 800 300 115 (Слов’янськ)
0 800 300 125 (Сєвєродонецьк)
0 800 300 165 (Маріуполь)
0 800 300 185 (Донецьк)
0 800 300 195 (Луганськ)

https://drive.google.com/file/d/100ETSJAZFIPDZlx_bGsCHr8Dqpx6vkDP/view 

 1. Українська гельсінська спілка з прав людини

https://helsinki.org.ua/articles/instruktsiia-dlia-bizhentsiv-shchodo-poriadku-vyizdu-za-kordon/ 

Контактні телефони юристів:

+380935422698

+380990626016

 1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

https://ombudsman.gov.ua/ 

Гаряча лінія (цілодобово) 0800-50-17-20

Психологічна допомога (конфіденційна) +380503240664 (у месенджери чи телефоном), Олександра. 

 1. Ukraine Now — якщо не можете покинути територію та потребуєте допомоги, можна залишити заявку за посиланням https://www.ukrainenow.org/refuge і волонтери зв'яжуться з вами протягом дня.
 2. Прихисток - для пошуку прихистку в різних регіонах України: https://prykhystok.in.ua/find

7 .Центр Спільних Дій — допомагає людям, що їдуть від війни в більш безпечні регіони. Вас можуть прийняти люди з Львівської, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської областей. Щоб отримати допомогу, заповніть анкету за посиланням: https://bit.ly/3hCukim

 1. Національна поліція України - https://www.facebook.com/UA.National.Police

https://www.npu.gov.ua/?fbclid=IwAR0k2NpDlWUJebeRIwXk9ky7YAZURD0hXMEslE073kNFvMNr47vras_M7vs

 1. https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en - інформація від волонтерів, про притулок та допомогу у подорожі до кордону.

Групи в телеграмі, де можна стежити за ситуацією на кордонах:

- Грушів перехід взаємодопомога (@hrushiv_help)
- Краківець перехід взаємодопомога (@krakivets_help)
- Рава-Руська перехід взаємодопомога (@rawa_ruska_help)
- Угринів перехід взаємодопомога (@uhryniv_help)
- Устилуг перехід взаємодопомога (@ustyluh_help)
- Шегінi перехід взаємодопомога (@shehyni_help)
- Ягодин перехід взаємодопомога (@yagodyn_help)

Джерела інформації про організації, які допомагають в евакуації громадян України ДО кордону (посилання на сайти волонтерських організацій, посилання на сайт Мінінфраструктури, сайт Укрзалізниці)

 1. Укрзалізниця

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/

https://www.instagram.com/ukrainianrailways/?hl=ru&fbclid=IwAR0EnFfLph0mGgkcCqCw2wKIxaXZ_OhcdK-E0ztS8-dQuTZaAB-LOqsJ8Vs 

https://t.me/s/UkrzalInfo 

 1. Міністерство інфраструктури

https://mtu.gov.ua/?fbclid=IwAR1FN2tr29IZZoey2okPoKHgns_1M8FiUgDMlPaPnINCvQKV4C6CMOYINUM 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA

 1. https://www.ukrainenow.org/refuge - сайт волонтерів, заповнення заявки на евакуацію і волонтери з Вами зв’яжуться.
 2. https://life.pravda.com.ua/society/2022/02/26/247573/ - узагальнена інформація про волонтерські центри, які допомагають біженцям.

Джерела інформації які допомагають громадянам україни гуманітарною допомогою (посилання на сайти та реквізити (ел. Пошта та телефон) гром організацій, благод фондів, які допомагають гуманітарною допомогою українцям в Україні

- https://life.pravda.com.ua/society/2022/02/26/247573/ - узагальнена інформація про волонтерські центри, місцеві ОТГ та інші організації, які допомагають біженцям по всій Україні.

- https://krymsos.com/chaty-ta-grupy-dlya-dopomogy-pid-chas-vijny-liky-yizha-evakuacziya-volontery-samooborona/  - узагальнена інформація про волонтерські центри, місцеві ОТГ та інші організації, які допомагають біженцям по всій Україні.

Джерела інформації та номера телефонів де Ви можете отримати допомогу від офіційних органів країни та організацій (діаспор, волонтерських) куди Ви прибули (Польща, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина)

Наразі сусідні країни активно сприяють розміщенню та адаптації біженців з України. Проте, ми радимо користуватися тільки офіційними джерелами інформації, перевіряти актуальність даних та можливість скористатися такою допомогою.

Такими джерелами є:

–      офіційні сайти та засоби зв’язку посольств України в країнах вашого перебування, їхні представництва у соціальних мережах, які обов’язково є верифікованими (синьою галочкою);

–      міграційні служби країн перебування;

–      міністерства закордонних та внутрішніх справ країн перебування;

–      управління соціального забезпечення та страхування в країнах  перебування;

–      відповідні Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців.

Польща

– Верифікований аккаунт в Facebook Посольства України - https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce 

 –      Інформація від Міністерства внутрішніх справ - https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

У рецепційному центрі Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі, Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Гаряча лінія +48 47 721 75 75

Більше інформації www.ua.gov.pl

Додатково:

–      Форма для отримання допомоги в Польщі - https://pomagamukrainie.gov.pl/ 

–      Інформація Закладу Соціального Страхування (https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini ), в тому числі для біженців з України, які хочуть розпочати роботу в Польщі, які перестали отримувати пенсію і пенсію по інвалідності і виїхали з території України, про базові виплати на випадок хвороби, про допомогу на виховання, соціальне страхування (ZUS), пенсії та допомоги для осіб, які працювали в Україні.

Молдова

 – Верифікований аккаунт Facebook Посольства України - https://www.facebook.com/UAEmbMD 

–     Офіційний ресурс, створений в Молдові, для допомоги українським біженцям https://dopomoga.gov.md/ 

На цьому ресурсі можна знайти корисну інформацію для громадян України в Молдові, зокрема за напрямами: групи допомоги, житло, медична допомога, харчування, для дітей, фінансові послуги, робота, тварини, телекомунікації, психологічна допомога

 

–     Телефон «Зеленої лінії» Інформаційного центру Бюро по міграції та притулку Республіки Молдова: 080001527, http://bma.gov.md 

Дзвінок в Інформаційне бюро безкоштовний (24/24) з будь-якого мобільного чи стаціонарного телефону на території Республіки Молдова

 

–     Гаряча лінія Бюро з міграції та притулку (з Молдови)

0 800 015 27

–     Гаряча лінія Бюро з міграції та притулку (з України)

+373 22 820 007

–     Прикордонна поліція Республіки Молдова, гаряча лінія

+373 22 259 717

–     Посольство України у Кишиневі

+373 22 58 22 84

–     Правовий центр адвокатів

+373 605 748 48

Румунія

 – Верифікований аккаунт Facebook Посольства України https://www.facebook.com/Ukr.Embassy.Romania 

– Інформація на сайті Уряду Румунії - https://www.gov.ro/ro/pagina/ykpa-ha-pa3om-ao-omora-mo-b-nbwe?fbclid=IwAR14DGCExBOQ3Wgq9ahGAm7_Pc3iVCbWDcbo69hcUxVp4cAsJh--gCFLooY

Якщо ви є громадянином України і приїжджаєте до Румунії, ви будете прийняті і захищені румунською державою. При в’їзді в країну ви будете звільнені від карантинних заходів, незалежно від того, чи приїдете ви з України чи через Республіку Молдова.

Ви можете подати заяву про притулок перед компетентним органами, у якої ви маєте чітко висловитися, що бажаєте захисту румунської держави.

Якщо вам потрібна допомога, під час перебування в Румунії ви можете отримати безкоштовне проживання, харчування та доступ до медичних послуг.

Якщо ви вирішите залишитися в Румунії, ви маєте право на працевлаштування за певних умов.

Додаткову інформацію можете отримати:

(+4) 021.9590 – Румунська прикордонна поліція

(+4) 021.410.75.13 – Головна інспекція з питань імміграції

112 – Служба екстреної допомоги

119 – Служба надзвичайних ситуацій, пов’язаних з дітьми (включаючи дітей без сім’ї)

Угорщина

– Верифікований акаунт Facebook Посольства України - https://www.facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag 

–      Інформація Посольства України в Угорщині:

Якщо Ви прибули до Угорщини і потребуєте допомоги, звертайтеся до Посольства України в Угорщині (адреса: 1125 м. Будапешт, вул. Іштенгеді, 84/Б (1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B), тел. +36 1 422 41 18, +36 1 422 41 22, +36 1 422 41 23, +36 1 422 41 24).

З питань оформлення статусу особи, яка потребує тимчасового захисту, потрібно звертатися:

1) В Будапешті – до Міграційної служби Угорщини, м. Будапешт: +36 1 463 9100, 1117 м. Будапешт, вул. Будафокі, 60 (1117 Budapest, Budafoki út 60.)

Або ж до пунктів на вокзалі м. Будапешт Keleti pályaudvar (Східний вокзал), адреса: 1087 Budapest, Kerepesi út 2-4 та Nyugati pályaudvar (Західний вокзал), адреса: 1062 Budapest, Teréz krt. 55.

2) В пунктах пропуску українсько-угорського кордону – до спеціально обладнаних на угорському боці пунктів для консультацій.

У зазначених пунктах волонтери Мальтійської служби допомоги та Реформатської церкви надають допомогу у вирішенні питань щодо розміщення, гарячого харчування, невідкладного медичного обслуговування, трансферу до аеропорту, надаються безкоштовні послуги перекладачів та консультації юриста.

Медичний центр DUNA MEDICAL CENTER розпочав безкоштовну медичну допомогу нужденним громадянам які втекли від війни.

Даний цент буде надавати допомогу по трьом напрямках:

-Медична допомога по загальним скаргам на стан здоров’я в робочі дні з 8:00 до 20:00, лікарями загальної практики.

-Медична допомога у разі скарг на здоров’я під час вагітності та невідкладна гінекологічна допомога буде надаватись у нашому пологовому центрі робочі дні з 8:00 до 20:00, пізніше планується переведення на цілодобовий графік.

-Наразі йде підготовка про створення педіатричного напрямку надання допомоги. Про прийому буде повідомлено додатково.

Для отримання допомоги потрібно зареєструватись за телефоном: +36-70-698-0696.

Для надання допомоги потрібно тільки пред’явити паспорт. Також в центрі є можливість залучити для допомоги перекладача.

Адреса центру: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5.

Керівником амбулаторної допомоги призначено Доктора Марселу Нодь.

Контакти : +36-70-330-5024, marcell.nagy@dunamedical.com

Словаччина

– Верифікований аккаунт Facebook Посольства України - https://www.facebook.com/ukr.embassy.slovakia 

– Інформація від Посольства України:

Консульський відділ Посольства України в Словацькій Республіці здійснює прийом громадян в штатному режимі.

Також консультації для громадян України надаються за телефонами:

+421-259-202-816, +421-259-202-824.

Телефон «гарячої лінії» виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України: +421-259-202-813

З огляду на зростаюче навантаження на консульських посадових осіб у зв’язку із збільшенням звернень громадян, можливі проблеми із телефонним зв’язком. Тому, для отримання відповіді на Ваші запитання, рекомендуємо скористатися електронною поштою: consul sk@mfa.gov.ua 

Інформація щодо надання притулку (azyl):

Джерело – Ліга з прав людини/Human Rights League: https://www.hrl.sk/

https://www.hrl.sk/sk/najcastejsie-kladene-otazky

Також з питань в’їзду можливо звертатись ukrajina@hrl.sk або +421 918 366 968

 

В’їзд до Словаччини є можливий без наявності біометричних закордонних паспортів.

Розміщення біженців, у разі необхідності, буде відбуватись у таборах біженців Humenné, Opatovská Nová Ves и Rohovce.

У разі в’їзду на територію Словаччини через прикордонний перехід, клопотання про надання притулку можливо подати представнику прикордонної поліції під час перетину кордону.

Якщо Ви вже знаходитесь на території Словацької Республіки, можете подати клопотання про надання притулку у Відділі з питань притулку в м.Гуменне:

Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ Oddelenie azylu PZ Humenné Nemocničná 1, 066 01 Humenné

+421-96182-3241 +421-96182-3249

Табір прийому біженців Mierová 2896/100 066 01 Humenné Tel.057/786 67 16

https://maps.app.goo.gl/hMHk3LdPyP13EY3T8

– Інформація для українців, що прибувають у Словаччину, в тому числі про перетин кордону, поради перед поїздкою на кордон, пункти перетину кордону, умови в’їзду до Словаччини, гроші, тварин, застереження щодо безпеки, перебування у Словаччині, запит на азил або статус тимчасового біженця, проживання, роботу, охорону здоров’я, відвідування школи, допомогу громадських організацій та організації ООН, транзит до іншої країни ЄС, наземний транспорт, авіасполучення, COVID-19, тощо.

Поліція: тел. номер: 158, 112

Відділення поліклініки: тел. номер: 155, 112

Пожежники: тел. номер: 150, 112

Посольство України в Словаччині Адреса: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Словацька республіка тел. номер: +421 2 592 028 10

Інфолінії для україномовних осіб – Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки

+421 513 816 111 +421 259 765 111